Rahaliikenne seuran tilien välillä

Laskujen maksu seuran päätilin kautta

Rahan siirrot seuran tilien välillä ovat yleensä käytännössä SISÄISIÄ SIIRTOJA. Tapahtumat kirjataan vain YHDELLE tilille kirjanpidossa varsinaiseen tarkoitukseensa (tulo- tai menotili). Osa maksuista ja laskuista tulee seuralle ns. koontilaskuna (esimerkiksi Oulun kaupunki, Palloliitto, erotuomarikerho jne). Laskujen varsinainen maksaja on näissä AINA seura mutta koska kulut kohdistuvat yleensä joukkueisiin, tulee joukkueen siirtää joukkueen maksettava summa seuran PÄÄTILILLE. Siirto tiliöidään joukkueen kirjanpidossa alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti (esim tilavuokrat tai tuomaripalvelut). Seura tiliöi vastaavasti saamansa suoritukset vastaaville tileille.

Samalla periaatteessa menetellään mikäli laskun maksu tapahtuu toisen joukkueen tilin kautta.

Maksusiirrot seuran päätilille

Seuran päätilille tehtävät maksut/siirrot voi suorittaa myös VIITTEELLISINÄ. Tämä koskee seuraavia maksuja:

 • Kausimaksut (3006)
 • Sisäiset siirrot (8599)
 • Joukkueen maksamat palkka- tai palkkio-osuudet (5201)
 • Joukkueen maksamat kulukorvaikset (7821)
 • Sali- ja kenttävuokrat (7230)
 • Kokouskulut (8500)

Kausimaksut seuralle:

 • Siirtoviite: 30054
 • Tiliöinti: 3006 !!

Osuudet palkoista/palkkioista:

 • Siirtoviite: 52553    HUOM! UUSI
  Tiliöinti: 5201

Osuudet kulukorvauksista:

 • Siirtoviite: 78252     HUOM!  UUSI
 • Tiliöinti: 7821

Osuudet kenttä- ja salivuokrista (OPS, AC, OuKa):

 • Siirtoviite: 72355    HUOM!  UUSI
 • Tiliöinti: 7230

Osuudet kokouskuluista (OUKA -LASKUT):

 • Siirtoviite: 85009
 • Tiliöinti: 8500

Sisäiset siirrot (joku muu, kuin em):

 • Siirtoviite: 85999
 • Tiliöinti: 8599

MyClubin kautta maksettaessa järjestelmä tekee omat YKSILÖLLISET viitteet laskuille. Kenttä- ja salivuokrat sekä kokouskulut laskutetaan ensisijaisesti MyClubin kautta. Osa voidaan myös pyytää maksamaan myös viitesiirrolla.