anime 4

Avoimuus

Onssissa asioista tiedotetaan ajoissa, säännöllisesti sekä yhdenvertaisesti jäsenistölle ja yhteistyötahoille. Onssissa voidaan keskustella avoimesti joukkueiden ja seuran toimintaan liittyvistä asioista kuten treenivuorojen jakamisesta tai harrastusmaksuista. Onssin toimintaa kehitetään mm. säännöllisten jäsenkyselyiden avulla. Onssissa on sovittu joukkueiden yhtenäisistä toimintatavoista. Onssin ja joukkueiden toimintatavoista, päätöksistä, maksuista ja muista tärkeistä asioista on helppo löytää tietoa. Pelaajat ja valmentajat käyvät säännöllisesti keskusteluja harjoitusten ohessa ja erikseen sovituissa tapaamisissa. Jokaisella seuraan kuuluvalla on mahdollisuus vaikuttaa, kaikki ovat tervetulleita mukaan seuran toimintaan.

Iloisuus

Onssissa on mukavaa ja turvallista treenata, pelata ja tehdä muitakin juttuja yhdessä. Onssissa kannustetaan onnistumaan ja tsempataan yrittämään uudestaan epäonnistumisen sattuessa. Viestinnässä välittyy ilo ja rakkaus jalkapalloon. Meillä on huippuvalmentajat ja kivaa treeneissä. Onssilainen tunnistetaan iloisesta hymystä, reilusta meiningistä ja reippaasta tervehdyksestä. Onssin fanikatsomossa on aina tunnelmaa!

Menestys

Menestyä voi monella tavalla – osallistumalla aktiivisesti, yrittämällä parhaansa, pärjäämällä kilpailussa, auttamalla toista onnistumaan. Onssissa menestystä ei tavoitella hinnalla millä hyvänsä eikä pelkästään lyhyellä tähtäimellä, vaan rakennetaan pitkäjänteistä menestystä niin yksilön, joukkueiden kuin seurankin tasolla. Onssissa kaikki saavat tähdätä kohti omaa huipputasoaan, minkä mahdollistaa ikä- ja kehitystason huomioiminen valmennuslinjassa ja käytännön harjoittelussa. Onssilainen valmentaja on ammattimainen ja heidän kehittymistään tuetaan. Valmennus on suunnitelmallista ja asiantuntevaa, Onssin valmentajat tukevat toisiaan valmennustyössä. Harjoittelu on laadukasta ja harjoittelulla on selkeät tavoitteet. Menestyä ei voi ilman rohkeutta yrittää. Ilo ja rentous ovat avain huippusuorituksiin.

Välittäminen

Onssissa kaikki ovat yhtä arvokkaita ja tärkeitä, eikä ketään jätetä yksin. Pelaajan kasvua ja kehitystä tuetaan hänelle sopivalla tavalla. Pidetään yhdessä huolta toisista ja tarjotaan apua aina kun mahdollista. Kuulumisia vaihdetaan usein, huolehditaan niin pelaajien kuin toimihenkilöiden ja työntekijöiden hyvinvoinnista. Kysymykset ja kommentit esitetään asiallisesti ja niihin vastataan asiallisesti, huomioidaan toisten mielipiteet. Onssissa muistetaan kiittää toisia avusta, huolenpidosta, aktiivisuudesta, hyvästä valmennuksesta – aina on aihetta kiittää!

Strategia 2023

Toiminta-ajatus, päämäärät ja tavoitteet

ONS / Seura on voittoa tuottamaton nais- ja tyttöjalkapalloilun erikoisseura. Seura noudattaa toiminnassaan Suomen palloliiton Kaikki Pelaa sääntöjä ja Seuraohjelman periaatteita.

Seuran tehtävä on tuottaa laadukasta jalkapallovalmennusta ja jalkapalloiluun liittyvää toimintaa sekä edistää että kehittää nais- ja tyttöjalkapalloilun olosuhteita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. ONS lisää hyvinvointia sekä tarjoaa onnistumisia ja elämyksiä jalkapallon parissa.

Kaikki seuran toiminnasta syntyvät varat ja tuotot menevät kokonaisuudessaan jalkapallotoiminnan tuottamiseen, tukemiseen, edistämiseen ja kehittämiseen.

Harrastustaan aloittavista nuorista jotkut tähtäävät pitkälle. Seuran pitkäjänteinen ja laadukas toiminta mahdollistaa pelaajien kehittymisen huipputasolle. Pelaajien yksilöllistä osaamista kehitetään seuran ammattitaitoisten ohjaajien, valmentajien, huoltajien sekä muiden toimijoiden tuella.

Menestys tarkoittaa paitsi seuran joukkueiden, myös yksittäisten pelaajien menestystä alue- ja maajoukkuetasolla sekä kansainvälisillä kentillä. Näin toiminnan yksi keskeinen tavoite on kasvattaa pelaajia huipulle.

Tavoitteet painottuvat eri ikäryhmissä eri tavoin. Tavoitteet muuttuvat lapsen kasvaessa ja samanikäisillä pelaajillakin voi olla erilaisia painotuksia harjoittelussa. Myös pelaajan oma motivaatio menestymiseen on yksilöllistä. Onssin tavoitteena on pelaajan pysyminen mahdollisimman pitkään hyvän harrastuksen tai haasteita ja menestymistä tarjoavan lajin – jalkapallon parissa.