Kevätkokous 2019

24.4.2019 18:00 - AA:n kokoushuone

Asialista

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja, b) sihteeri, c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa, d) ääntenlaskijat
  3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
  4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  5. Hyväksytään kokouksen asialista
  6. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto
  7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
  8. Seuran kausimaksun nosto loppukaudelle
  9. Muut käsiteltävät asiat
  10. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
ONS Johtokunta

Asiakirjat