Maksujen veroton yläraja | HUOMIOITAVAA!

Verottajan määrittelemä yläraja koskee KAIKKIA saatuja verottomia korvauksia yhteensä verovuonna (eli jos saa vastaavaa korvausta jostain muualta niin sekin lasketaan mukaan!). Korvauksen saajan on ITSE huolehdittava ettei raja ylity. Rajan ylittyminen johtaa automaattisesti veroseuraamuksiin.

2017-10-17 | AMK/ONS