Sopimukset - ONS

Kausi 1.11.2019-30.10.2020

Valitse alta sopimustasi vastaava tehtävä sekä sitä vastaava sopimustaso.

Syöte ei kelpaa

Valitse sopimustasi vastaava taso!

EDELLÄ OLEVA VALINTA SISÄLTÄÄ SOPIMUKSEEN SISÄLTYVÄT TEHTÄVÄT JA VASTUUT.
VALITSE OMAA TEHTÄVÄÄSI VASTAAVAT TIEDOT.
Toimenkuvauksesta voit lukea tehtävän tarkemmat vaatimukset!


Syöte ei kelpaa


Syöte ei kelpaa

Valmentajan tiedot

Syöte ei kelpaa

Syöte ei kelpaa

Syöte ei kelpaa

Anna postinumero viisinumeroisen lukuna.

Syöte ei kelpaa

Anna puhelinnumero ilman välilyöntejä!

Tarkista sähköpostiosoite!


Syöte ei kelpaa

Syöte ei kelpaa


Syöte ei kelpaa

Syöte ei kelpaa


Syöte ei kelpaa

Valmentajan tehtävät

Joukkue, jonka valmennusta sopimus koskee
Syöte ei kelpaa

Syöte ei kelpaa

Syöte ei kelpaa

Kulukorvaukset | TÄMÄ KOSKEE VAIN VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖITÄ!

Kulukorvaukset maksetaan enintään verottajan ohjeistuksen mukaisesti käyttäen vuosittain vahvistettavia verottomia korvausmääriä. Korvaussumma voi olla myös alempi sillä mitään euromääräistä velvoitetta tai edes maksuvelvoitetta Seuralla ei ole. Korvausta maksetaan joukkueen vastuuvalmentajalle sekä enintää yhdelle lisävalmentajalle joukkuetta kohden (lähtökohtaisesti kakkosvalmentaja). Joukkueet voivat myös maksaa kulukorvauksia omalta osin.

Korvausten maksuaikataulu perustuu Seuran MATKUSTUSOHJESÄÄNTÖÖN. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että matkakustannukset on perittävä kahden kuukauden kuluessa tehdyistä matkoista. Yli kaksi kuukautta vanhojen tietojen perusteella matkakuluja ei korvata. Seura voi tarvittaessa lyhentää ajan yhteen kuukauteen.

Kulukorvauksia maksetaan vain kodin tai muun vakituisen asuinpaikan ja työpaikan (esim harjoittelupaikka) välisistä, omalla kulkuneuvolla tehdyistä matkoista. Peli- ja turnausmatkoista seura ei maksa kulukorvauksia, vaan ne kuuluvat kunkin joukkueen maksettaviksi silloin kun kustannuksia syntyy. Mikäli osallistuminen tapahtumaan on seuran joukkueelle määräämä, vastaa seura tällöin myös kulukorvauksista. Päätökselle pitää aina olla seuran johtokunnan suostumus.

Mikäli valmentajalle maksetaan verottomia kulukorvauksia useammasta joukkueesta tai muualta, tulee korvauksen saajan huolehtia ettei kulukorvausten määrä ylitä verottomien korvausten ylärajaa (2020: 3000€).


Verottomien korvausten rajat voi tarkistaa seuran sivuilta.

Ohjeet

Tarkemmat ohjeet löydät seuran nettisivuilta Seura -osiosta (Matkustusohjesääntö + Verottajan ohjeet)

Et ole tutustunut Seuran Matkustusohjesääntöön mistä johtuen seura ei tule maksamaan kulukorvauksia,