Verohallinnon päätöksen mukaisesti verovapaat kustannusten korvaukset vuodelle 2020 ovat:

  • Verovapaan kotimaan kokopäivärahan määrä on 43 euroa
  • osapäivärahan 20 euroa
  • ateriakorvauksen 10,75 euroa.
  • kilometrikorvaus on 43 senttiä kilometriltä, vapaaehtoisten veroton korvaus on jaettu seuran ja joukkueen kesken. Seura maksaa korvauksesta 30 senttiä ja joukkue puuttuvan 13 senttiä.

Yhdistystoimija joka ei ole työsuhteessa yhdistykseen voi laskuttaa verovapaita kustannusten korvauksia kilometrikorvauksina 3000 euroon saakka ja päivärahoja 20 kpl. Mikäli maksetun korvauksen määrä ylittää verovapaan rajan, ilmoitetaan ylimenevä osuus yhdistyksen vuosi-ilmoituksella palkkana. Lisätietoja verohallinnon sivuilta.

Huomioi seuran matkustusohjesäännössä esitetyt rajoitukset!

Vero.fi >

Kaikki kilometrikorvaukset (seuran ja joukkueen) haetaan SAMALLA LOMAKKEELLA ja toimitetaan eteenpäin seuran (toimiston) kautta.