ONS toimintamaksun sisältö

ONS:n toimintamaksu koostuu useista eri osa-alueista. Toimintamaksulla katetaan seuran hallinnosta aiheutuvat kulut. Suurimpia kulueriä ovat palkkakulut, koulutus, vuokrat, valmentajien kulukorvaukset, sarjamaksut, isoimpia mainitaksemme. Toimintamaksu EI kata läheskään kaikkia kuluja. Iso osa katetaan saaduilla avustuksilla ja tukirahoilla. Myös talkootuotoilla ja talkootyöllä pystytään kattamaan huomattava osa seuran pakollisista kuluista. Näissä viimeksi mainituissa vain on se huono puoli että niiden määrä ei koskaan pysty arvioimaan etukäteen tarkasti. Yleinen trendi viime vuosina on myös ollut varsinkin talkootöihin liittyvän tulonhankinnan osalta laskeva. Tämä on seuran ja pelaajienkin kannalta ikävä asia sillä vuosittain jää saamatta tuhansia euroja "ilmaista" rahaa, hyvin pienellä vaivannäöllä.

Maksuun sisältyy myös jäsenmaksuosuus (30€ jokaisesta pelaajasta) joka oikeuttaa varsinaisesti kuulumaan seuraan ja edustamaan sitä eri yhteyksissä. Kaudesta 2017 alkaen maksussa on mukana myös pelaajan huoltajien jäsenyys. JOTTA JÄSENYYS TULISI MYÖS VIRALLISESTI VOIMAAN, täytyy se hyväksyä myös jäsenen (=huoltaja) puolelta. Tämä onnistu täyttämällä jäsenkaavakkeen seuran sivuilla (LINKKI>)

Vuoden 2016 kulu- ja menojakauma julkaistaan heti kun tilinpäätös on vahvistettu (seuran kevätkokouksen jälkeen).

Kauden 2017 ensimmäisen kahden kuukauden perusteella voi itse kukin laskea mitä ja millä osuudella kunkin ikäluokan kausimaksu pitää sisällään. Kannattaa kuitenkin huomioida että kauden alun tulo- ja menorakenne oli normaalista poikkeava.

Hallinnon kulujen prosentuaalinen jakauma (näillä voit laskea pelaajakohtaisen maksun jakautumisen). Tilanne 1-2/2017 löytyy tältä.

MENOT
PALKAT   41,27 %
VUOKRAT   9,58 %
VALM.KILOM   17,19 %
HALLINTO YMS   3,37 %
TOIMISTOKULUT   0,85 %
FANITUOTE   5,09 %
KILPAILUTOIMINTA   12,12 %
SHA   14,99 %
SEURASIIRROT   1,05 %
PANKKIKULUT   0,26 %
MUUT   1,24 %
     
SEURAN TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ KUUKAUDESSA   16 779,17 €